Dane gospodarcze

Rosną kontrasty na polskim rynku pracy

Rzeczpospolita
Największe bezrobocie notują powiaty na ścianie wschodniej. Najmniejsze jest wokół wielkich miast. Średnia stopa bezrobocia urosła przez roko 2,3 pkt procentowego
Różnice w poziomie bezrobocia między poszczególnymi powiatami coraz mocniej się pogłębiają. Są rejony – głównie na ścianie wschodniej – gdzie bez pracy jest prawie co trzeci dorosły człowiek. Są i takie – na obrzeżach wielkich miast – gdzie bezrobocie jest dosłownie symboliczne, bo niższe niż 3 proc.
[srodtytul]Słabsze i lepsze wyspy[/srodtytul] W ciągu roku przeciętnie stopa bezrobocia wzrosła o 2,3 pkt proc. Ale w 15 powiatach podniosła się bardziej – o ponad 5 pkt proc. Jednak jest i dziewięć, w których – porównując październik 2009 r. do października 2008 r. – nieznacznie, ale spadła. Trzy z nich znajdują się w województwie świętokrzyskim, pozostałe są rozrzucone po całym kraju. Ale także w ich przypadku sytuacja na lokalnym rynku pracy jest bardzo różna.
W Busku Zdroju, gdzie bezrobocie jest i było niskie (ok. 7 proc.), niewiele się zmieniło w ciągu roku. – Najwięksi [link=http://www.kariera.pl]pracodawcy[/link] to sanatoria – mówi Henryk Radosz z urzędu pracy. – One nie zwalniają, a dodatkowo ruch turystyczny i zdrowotny pobudza usługi. Nieco inaczej jest w powiecie koneckim. – W październiku bezrobocie było niższe niż rok temu, ale w listopadzie już się nieco podniosło i pewnie będzie tak do stycznia, jak co roku – przyznaje Władysław Pająk, dyrektor powiatowego urzędu pracy (PUP) w Końskich. Teraz bezrobocie wynosi ponad 19 proc., ale na początku roku było wyższe o 4 pkt proc. – Nasze firmy kooperują z zagranicznymi i największe restrukturyzacje przeprowadzały w 2008 r. Wtedy bezrobocie się zwiększyło – tłumaczy dyr. Pająk. Ale dodaje, że udało się nieco je zmniejszyć nie dlatego, że firmy zaczęły zatrudniać, lecz z powodu pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Tylko w tym roku ok. 200 bezrobotnych osób zaczęło prowadzić własny biznes. Z dotychczasowych doświadczeń urzędu pracy wynika, że kilka lat przetrwa mniej więcej co trzecia z nich. Także Regina Półkownik, zastępca dyrektora [link=http://kariera.pl]PUP[/link] w Chełmie (woj. lubelskie), przyznaje, że sytuacja na lokalnych rynkach pracy byłaby znacznie gorsza, gdyby nie programy unijne. W powiecie bezrobocie jest niższe o 0,6 pkt proc. w ciągu roku, ale to nie znaczy, że w tym roku mało osób nie miało pracy. – Wiosną bezrobocie wzrosło do 18 proc. (teraz jest to 15,3 proc. – red.). Udało nam się je obniżyć do stanu sprzed roku, bo dzięki programom unijnym i pieniądzom z Funduszu Pracy podwoiliśmy ofertę dla osób bezrobotnych – tłumaczy Regina Półkownik. Jeszcze w listopadzie 25 osób zaczęło [link=http://www.kariera.pl]staże[/link], a to dowodzi, że nie brakuje pieniędzy na aktywne formy pomocy bezrobotnym. [srodtytul]Wygodna rejestracja[/srodtytul] Ale kłopot w tym, że do rejestrów bezrobotnych zgłaszają się nie tylko osoby, które właśnie straciły pracę czy wróciły z emigracji i szukają zatrudnienia. W różnych regionach kraju od 20 do 40 proc. osób w rejestrach to te, które są tam, bo potrzebują albo bezpłatnej opieki medycznej, albo dostępu do różnych zasiłków. W Sulęcińskim (woj. lubuskie) rok temu stopa bezrobocia wynosiła 8,5 proc., teraz – 14,6 proc. Z danych PUP wynika, że bezrobocie wzrosło z trzech przyczyn: zwolnień grupowych na początku roku, powrotów z emigracji (miesięcznie rejestruje się ok. 15 – 20 osób) oraz wzmożonej rejestracji młodych kobiet, które wychowują dzieci. W urzędzie stworzono specjalny program aktywizacji dla poszczególnych pań. Ale wiele z nich prosiło, by go nie organizować, bo nie chcą pracować. – Gdy osoba bezrobotna nie chce pracować, odmawia udziału w szkoleniach czy w stażu, wykreślamy ją z rejestrów – przyznaje Dorota Knys z PUP w Opolu Lubelskim. W zależności od tego, która to jest odmowa, osoba taka nie może na nowo się rejestrować w ciągu od 90 do 270 dni. Ale są tacy, którzy dobrowolnie rezygnują ze statusu bezrobotnego. Wtedy mogą się zarejestrować w każdej chwili. Rekordziści byli bezrobotnymi już ok. 20 razy w ciągu ostatnich 15 lat. – Takie osoby nauczyły się żyć z bezrobociem – mówi Wiesław Wosiak z PUP w Kwidzynie, woj. pomorskie. Tu w ciągu roku stopa bezrobocia skoczyła o 5 pkt proc. głównie przez zwolnienia grupowe na początku roku. W powiecie słupskim, gdzie wzrost jest podobny, nie było wielu zwolnień grupowych. – Firmy nie przedłużają czasowych umów o pracę oraz nie szukają nowych pracowników – tłumaczy Marcin Horbowy, rzecznik PUP. [ramka][srodtytul]Firmy chętniej zatrudniają ludzi młodych niż osoby po pięćdziesiątce[/srodtytul] Wskaźnik rynku pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia już trzeci miesiąc z rzędu nieznacznie się obniża. Oznacza to, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu bezrobocia nie powinno się znacznie zwiększyć, z wyjątkiem obserwowanego o tej porze roku wzrostu grona osób sezonowo bezrobotnych – prognozują analitycy BIEC, Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, którzy opracowują ten wskaźnik. Pracodawcy nadal dążą jednak do zwiększenia wydajności, co powoduje, że wraz ze wzrostem liczby nowo zatrudnianych skala zwolnień również jest znaczna. W październiku stopa bezrobocia wyniosła 11,1 proc., a według wstępnych danych Ministerstwa Pracy w listopadzie znowu się podniosła – do 11,4 proc. To nieco szybszy wzrost niż w ubiegłych dwóch kwartałach. Firmy częściej zatrudniają ludzi młodych niż tych po pięćdziesiątce. Stopa odpływu bezrobotnych do 25. roku życia z tytułu podjęcia [link=http://www.kariera.pl]pracy[/link], a więc stosunek bezrobotnych podejmujących zatrudnienie do ogółu bezrobotnych na koniec miesiąca poprzedniego, wyniosła w październiku 7 proc., podczas gdy wśród bezrobotnych po 50. roku życia – 4 proc. Nieco częściej zatrudniani są mężczyźni niż kobiety. Może to być przejawem tego, że menedżerowie są bardziej skłonni zatrudniać osoby z krótszym stażem, lecz lepszymi kwalifikacjami oraz bardziej mobilne zarówno przestrzennie, jak i zawodowo niż tych z większym doświadczeniem, ale mniej skłonnych do zmian. [/ramka] [ramka] [b][link=http://www.kariera.pl/]Tu jest praca[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL