Wysłuchaj podwładnego, zanim wymierzysz mu karę

www.sxc.hu
Jeśli pracownik naruszy spoczywające na nim obowiązki dotyczące organizacji i porządku pracy, pracodawca może go ukarać. Musi jednak zrobić to szybko. Jeśli będzie się ociągać, karę można uznać za niebyłą
[b]Podczas dyżuru w pracy zapomniałem zdezynfekować jednego z pomieszczeń laboratoryjnych. Wskutek tego kilka próbek uległo zanieczyszczeniu. Mój pracodawca dowiedział się o tym dwa dni później. Zaprosił mnie na rozmowę do siebie. Wytłumaczyłem, że byłem sam, choć zazwyczaj taki dyżur pełnią dwie osoby, i w natłoku zajęć nie pamiętałem o wszystkim. Pracodawca wysłuchał, wygłosił reprymendę, ale stwierdził, że tym razem mnie nie ukaże. Po miesiącu jednak zmienił zdanie i stwierdził, że udzieli mi nagany i dodatkowo obciąży kosztami zepsutych próbek. Czy ma do tego prawo?[/b] – pyta czytelnik.Choć pracownik może być ukarany upomnieniem lub naganą za każde przewinienie porządkowe, to już karę pieniężną można wymierzyć mu tylko za nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz stawienie się w firmie w stanie nietrzeźwym lub spożycie alkoholu w czasie pracy.Wydaje się, że w ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL