Mundurowi

Najlepsi w wojsku dostaną dodatek

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Oceny będą także w wojsku. Od początku przyszłego roku najlepsi żołnierze mogą liczyć na podwyżki
Po zmianach w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=82546C9CEA484E1E225DA3951C6E3DDC?id=278814]ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 2008 r. nr 141, poz. 892)[/link], w myśl których armia przekształca się w profesjonalną formację zawodową, żołnierze będą mogli liczyć na dodatki motywacyjne. Przepisy, które przewidują wypłatę tych dodatkowych świadczeń, wejdą w życie 1 stycznia 2010 r. Spodziewać się ich mogą również podoficerowie i szeregowi (dotychczas tylko oficerowie).
Warunkiem otrzymania dodatku motywacyjnego będzie uzyskanie bardzo dobrej oceny w opinii służbowej oraz zdobycie tzw. klasy kwalifikacyjnej w specjalności wojskowej właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego. Klasy kwalifikacyjne będą nadawane po zdaniu egzaminu przed komisją kwalifikacyjną. Zasady powoływania komisji i tryb, w jakim będą działały, musi jeszcze określić minister w rozporządzeniu. Z czterech klas, o które mogą się starać mundurowi, najwyższa będzie mistrzowska. Przyznawanie dodatków ma zachęcić żołnierzy do jak najlepszego wykonywania ich obowiązków służbowych, a także do stałego podnoszenia kwalifikacji. Mundurowi będą mogli wtedy liczyć na podwyższenie uposażenia bez konieczności zmiany stanowiska służbowego (tzw. awans poziomy).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL