Czy komisja socjalna może weryfikować zarobki żony pracownika?

[b]Aby otrzymać bony świąteczne, składaliśmy oświadczenia o dochodach, w których wyraziliśmy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Komisja socjalna zażyczyła sobie dodatkowo kserokopii PIT za poprzedni rok. Czy komisja może zweryfikować (i w jaki sposób?) prawdziwość danych w urzędzie skarbowym lub u pracodawcy żony? [/b][b]Nie[/b], komisja socjalna nie ma uprawnień, żeby zarobki żony pracownika zweryfikować w urzędzie skarbowym lub u jej pracodawcy. Ma natomiast prawo żądać kserokopii PIT żony, jeśli przewiduje to regulamin zfśs. Pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166335]ustawy o ochronie danych osobowych[/link], zgodnie z którym przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeśli jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.Takim przepisem jest art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=74017]ustawy o zakładowym funduszu świadczeń soc...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL