Pełnomocnik może wyznaczyć swego zastępcę

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Radca prawny lub adwokat reprezentujący podatnika w postępowaniu podatkowym może udzielić dalszego pełnomocnictwa, nie pytając o zgodę swego mocodawcy
[b]– Ustanowiłem radcę prawnego swoim pełnomocnikiem w sprawie kwestionowanego przez organy podatkowe zwrotu nadwyżki [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]VAT[/link] naliczonego nad należnym. Dowiedziałem się, że na rozprawie przed izbą skarbową mojego pełnomocnika zastępował inny radca prawny, któremu pełnomocnictwa nie udzielałem. Czy izba skarbowa mogła dopuścić takie zastępstwo?[/b] – pyta czytelnik DF.Przepisy podatkowe nie zawierają unormowań dotyczących udzielania dalszego pełnomocnictwa. Będzie tu miał zastosowanie art. 106 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksu cywilnego[/link] (k.c.), zgodnie z którym pełnomocnik może ustanowić substytuta, ale tylko wtedy, gdy jest do tego umocowany.[srodtytul]Substytucja nie zawsze wchodzi w grę[/srodtytul]Umocowanie takie może wynikać z treści pełnomocnictwa głównego, ze stosunku będącego podstawą pełnomocnictwa ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL