Czasami uzupełniasz pobory, by obliczyć odprawę

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Tak będzie w przypadku zwalnianego, który był wynagradzany godzinowo i nie przepracował pełnego okresu poprzedzającego miesiąc nabycia prawa do tego świadczenia
[b]– Pracownik w sierpniu otrzymał zasiłek chorobowy za pięć dni, a za pozostałą część miesiąca wynagrodzenie za pracę, natomiast we wrześniu – pełne wynagrodzenie za pracę. Od lutego do sierpnia był nieprzerwanie chory, w związku z czym były wypłacane świadczenia chorobowe (najpierw wynagrodzenie, potem zasiłek). Teraz jest zwalniany z pracy.Jak obliczyć przysługującą mu odprawę? – pyta czytelnik.[/b]Odprawa należy się pracownikowi w dwóch przypadkach:- w momencie odejścia na rentę lub emeryturę; jest to świadczenie jednorazowe i jeśli jest wypłacane na podstawie art. 921 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], wynosi jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika,- rozwiązania umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy; jest wypłacana wyłącznie w firmach zatrudniających powyżej 20 pracowników, które muszą stosować [link=http://www.rp.pl/aktypraw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL