Odpisy na fundusz socjalny czasem będzie wolno obniżyć

www.sxc.hu
W naszej firmie działa fundusz zakładowy. Czy można ustalać niższą stawkę odpisu, niż nakazuje to ustawodawca?
[b]Tak.[/b] Jeśli chodzi o pracodawców prywatnych, to mają oni możliwość obniżenia odpisów. Zgodnie bowiem z art. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B4490C77C9D74F110AFA3E700497D3B5?id=74017]ustawy o zakładowym funduszu socjalnym u pracodawców[/link], o których mowa w art. 3 ust. 1 (czyli ci, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty), układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz. Ale może również postanawiać, że fundusz nie będzie tworzony.Jednak aby doszło do takich zmian, pracodawcy muszą w tym zakresie współdziałać ze związkami zawodowymi bądź reprezentantem pracowników. A to dlatego, że do obniżenia odpisu potrzebna będzie odpowiednia zmiana układu zbiorowego pracy albo regulamin wynagradzania.Korekta układu wymaga akceptacji wszystkich zakładowych organizacji związkowych, które go podpisały albo które przystą...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL