Zapłać za zmianę czasu

www.sxc.hu
Zatrudniam 15 pracowników, z czego pięciu będzie pracowało w nocy z 24 na 25 października. Czy w związku ze zmianą w tym terminie czasu z letniego na zimowy i pracą o godzinę dłużej będę musiał im zapłacić za dłuższą pracę?
[b]Tak.[/b] Od lat przepisy dotyczące wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego powodują wątpliwości, jak rozliczać czas pracy i jakie wynagrodzenie wypłacić pracownikom, którzy świadczą pracę dokładnie tej nocy. Osoby, które wtedy wykonują swoje obowiązki służbowe, w związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy pracują o godzinę dłużej, np. wykonując zadania od 22 do 6, przepracowują wówczas nie osiem, lecz dziewięć godzin.Zgodnie z art. 80 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link], według którego za pracę wykonaną należy się wynagrodzenie, pracodawca musi więc zapłacić takiemu podwładnemu za dodatkową pracę.Pracownik, będąc w pracy dziewięć godzin zamiast ośmiu, przekroczy dobową normę czasu pracy. A za pracę w nadgodzinach ma prawo do wynagrodzenia wraz z dodatkiem z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (50 proc. lub 100 proc., w przypadku gdy godziny t...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL