Firmę może skontrolować kilka organów

Fotorzepa, Maciej Kaczanowski Maciej Kaczanowski
Przeprowadzanie kontroli z udziałem przedstawiciela innego organu nadzoru pozwala lepiej ją zrealizować. Taka kontrola dopuszczalna jest jednak tylko w określonych sytuacjach
Czym innym jest równoległe prowadzenie kontroli przez dwa lub więcej organów, a czym innym przeprowadzanie kontroli przez jeden organ z udziałem pracownika innego organu. [b]Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w ogóle nie reguluje zasad przeprowadzania kontroli z udziałem pracownika innego organu.[/b]Pojawia się więc pytanie, w jakim trybie miałaby zostać ona przeprowadzona? W myśl art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A876D3AB011FD528FA1A51AA5DA111A1?n=1&id=71646&wid=192618]Konstytucji RP[/link] organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a więc inaczej niż obywatele, dla których „co nie jest prawnie zakazane, jest dozwolone”.Pomimo że ustawa nie reguluje przeprowadzania takiej kontroli, zostawia jednak organom furtkę do jej realizacji. Wskazuje ją art. 77 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w zakresie w niej nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy ustaw szczególnych. Jest nią np. [link=http://ww...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL