Informacje o załodze gromadzi każdy zakład

www.sxc.hu
Dla dwóch zatrudnionych osób musisz prowadzić akta osobowe. Zawarte w nich formularze powinieneś archiwizować nawet 50 lat. I to zarówno kadrowe, jak i płacowe
Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika wynika z art. 94 pkt 9a k.p. Szczegółów należy natomiast szukać w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=73963]rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm., dalej rozporządzenie o dokumentacji pracowniczej)[/link].[srodtytul]Porządek musi być[/srodtytul][b]Akta osobowe pracownika obejmują trzy części:[/b][b]A[/b] – związane z ubieganiem się o zatrudnienie,[b]B[/b] – dotyczące nawiązania stosunku pracy,[b]C[/b] – obejmujące ustanie zatrudnienia.Pracodawca musi je ponumerować, a akta ułożyć w porządku chronologicznym. To nie wszystko. Dokumenty musi zebrać w spis treści. I nie może to być jeden spis treści dla wszystkich części akt osobowych. Każda z nich musi ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL