fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Obowiązki, o których warto pamiętać w październiku

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Dziś mija termin na złożenie kwartalnego sprawozdania o dotacjach i wydatkach związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przez ustawy za III kwartał 2009 r (Rb-50)
Natomiast do 20 października samorządy powinny przekazać miesięczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej oraz informacje o jej nieudzieleniu. Takie same sprawozdania składa się do 20 listopada i grudnia.
Z kolei do 24 października właściwa RIO powinna otrzymać sprawozdania budżetowe za III kwartał 2009 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z i Rb-N). Do 28 października należy przekazać kwartalne sprawozdanie zbiorcze (za III kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) i o stanie należności (Rb-N) z: funduszy celowych posiadających osobowość prawną; samodzielnych publicznych ZOZ; samorządowych instytucji kultury posiadających osobowość prawną; samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego, w stosunku do których organem założycielskim lub nadzorującym jest JST. Natomiast do 30 października właściwa regionalna izba obrachunkowa powinna otrzymać kwartalne sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej za III kwartał 2009 r.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA