Cena w złotych, zapłata w euro

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Zdarza się, że płatność następuje w walucie obcej, mimo że cena ustalona została w złotych. W efekcie otrzymana przez przedsiębiorcę kwota różni się od wartości ustalonej w zawartej z kontrahentem umowie i wykazanej na fakturze. Czy ta różnica ma wpływ na rozliczenie podatkowe?
Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:- otrzymana faktycznie kwota po przeliczeniu na złote jest niższa od wartości ustalonej w umowie,- otrzymana faktycznie kwota po przeliczeniu na złote jest wyższa od wartości ustalonej w umowie.[srodtytul]Gdy dostaniemy mniej[/srodtytul]W tym wypadku należy każdorazowo zaliczyć do przychodu podatkowego wartość wynikającą z wystawionej faktury (jako kwotę należną). Choć różnica między wartością wynikającą z faktury a kwotą faktycznie otrzymaną jest wartością ujemną, to jednak nie odpowiada definicji różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o CIT. Z tego powodu nie jest uznawana za koszt podatkowy. O powstaniu różnic kursowych można mówić jedynie wtedy, gdy powstają różnice między należnością wyrażoną w walucie obcej a kwotą otrzymaną w tej walucie. W omawianym przypadku należność ustalana jest w złotych >[link=https://grafik.rp.pl/grafika2/377403,386188,9.jpg]patrz przykład 1[/link].[srodtytul]Gdy dostaniemy...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL