Dwa terminy ważne dla odpowiedzialności wspólników i członków zarządu

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Urząd skarbowy ma stosunkowo niewiele czasu na wydanie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości spółki na wspólnika spółki osobowej czy członka zarządu spółki kapitałowej
Prawo do wydania takiej decyzji przedawnia się tak samo, jak do wydania decyzji przeciwko innej osobie trzeciej, np. byłemu małżonkowi podatnika czy nabywcy jego przedsiębiorstwa.[srodtytul]Pięć lat na decyzję [/srodtytul][b]Wydanie decyzji przenoszącej odpowiedzialność ze spółki na wspólnika czy członka zarządu jest niedopuszczalne, jeśli od końca roku podatkowego, w którym powstała zaległość podatkowa, upłynęło pięć lat[/b] (art. 118 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A66C91A1B4B25E73EC85D0FDC9B48347?id=176376]ordynacji podatkowej[/link]). Chodzi o pierwotną zaległość ciążącą na spółce jako podatniku, płatniku lub inkasencie, będącą przyczyną wydania decyzji wobec wspólnika lub członka zarządu jako osoby trzeciej.Zaległość podatkowa to w myśl art. 51 op podatek niezapłacony w terminie płatności. Tak więc gdy chodzi o podatek dochodowy należny od spółki z o.o. za 2009 r., płatny w 2010 r., prawo do obciąże...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL