Zatrudniasz młodocianych? Czas wystąpić o zwrot wydatków

Rzeczpospolita, Raf Rafał Guz
15 listopada to ostateczny termin na złożenie wniosku o refundację wynagrodzeń tych pracowników. Dokumenty składamy do Ochotniczych Hufców Pracy i czekamy, aż listonosz przyniesie umowę
Tak jest, gdy kontrakt o przygotowanie zawodowe dotyczy form szkolnych.W tym wypadku wnioski o zawarcie umowy o refundacje składamy od 1 stycznia do 15 listopada. Te terminy nie obowiązują, gdy młodociani kontynuują naukę w nowej firmie w związku z rozwiązaniem umowy o przygotowanie zawodowe z poprzednim pracodawcą z powodu:- ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,- reorganizacji uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania,- orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.[b]Uwaga![/b] Gdy młodociani uczą się w formach pozaszkolnych, to wnioski o refundację składamy do 20 każdego miesiąca.[srodtytul]Do zwrotu pobory i składki[/srodtytul]Refundacja kosztów zatrudnienia młodocianego obejmuje wypłacane mu wynagrodzenie i odprowadzane od niego składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Chodzi tu zatem o finansowaną przez firmę składkę emerytalną w wysokości 9,76 ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL