fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędzia www europejskiej sieci

www.sxc.hu
Bezpośredni dostęp do orzecznictwa europejskich sądów, a także możliwość nawiązywania kontaktów z zagranicznymi sędziami – takie korzyści może przynieść sędziom korzystanie z zagranicznych stron internetowych
W sądach coraz częściej pojawiają się sprawy, w których nie wystarczy znajomość polskiego prawa i procedur. Już dziś polski sędzia może przeprowadzić dowód za granicą lub na odległość, wydać europejski nakaz zapłaty, europejski tytuł egzekucyjny czy europejski nakaz aresztowania. Spraw sądowych, w których sędzia będzie musiał stosować bezpośrednio prawo unijne lub ustawodawstwo innego kraju członkowskiego, będzie przybywać.
Przedstawiamy strony internetowe, które ułatwią dostęp do informacji związanych z prawem unijnym i jego zastosowaniem. [srodtytul][b]SZYBKI DOSTĘP DO PRAWA EUROPEJSKIEGO[/b][/srodtytul]
[srodtytul]EUR-lex [/srodtytul] Portal umożliwia bezpośredni dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty aktów prawnych. Oferuje możliwości dokładnego wyszukiwania. Eur-lex zawiera w sumie 3,6 mln dokumentów i jest dostępny w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej – w tym w języku polskim. [i] link do strony: [link=http://eur-lex.europa.eu/]http://eur-lex.europa.eu/[/link][/i] [srodtytul]Europejska Sieć Sądownicza (EJN) w sprawach cywilnych i handlowych[/srodtytul] Strona zawiera informacje na temat prawa wspólnotowego, prawa europejskiego i rozmaitych zagadnień dotyczących prawa cywilnego i handlowego. Portalem zarządza Komisja Europejska,a w aktualizacji jej zawartości uczestniczą państwa członkowskie Unii Europejskiej. Strona ma polską wersję, jednak niestety nie wszystkie informacje są przetłumaczone na język polski (np. brak tłumaczeń dotyczących dostarczania dokumentów w Bułgarii, Estonii, Słowacji czy prawa właściwego w Belgii, Bułgarii, Estonii, Irlandii, na Cyprze, Litwie, w Luksemburg, Węgrzech, Malcie, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii). [i]link do strony: [link=http://ec.europa.eu/civiljustice/index_pl.htm]http://ec.europa.eu/civiljustice/index_pl.htm[/link][/i] [srodtytul]Europejski Atlas Sądowniczy w Sprawach Cywilnych[/srodtytul] Strona umożliwia dostęp do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Atlas zawiera informacje dotyczące tego, jak określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w konkretnym przypadku. Na stronie znajdują się formularze internetowe, które ułatwiają bezpośrednie porozumienie się z interesującą nas instytucją czy sądem. Portal prowadzi Komisja Europejska. Dostępna jest w polskiej wersji językowej. [i]link do strony: [link=http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm]http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_pl.htm[/link][/i] [srodtytul][b]EUROPEJSKIE ORZECZNICTWO[/b][/srodtytul] [srodtytul]Europejski Trybunał Sprawiedliwości[/srodtytul] Na tej stronie można znaleźć orzecznictwo ETS od 17 czerwca 1997 roku (wcześniejsze wyroki dostępne są na stronie EUR-lexa). [i]link do strony: [link=http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/]http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/[/link][/i] [srodtytul]Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu[/srodtytul] Na portalu można znaleźć między innymi orzecznictwo ETPCz. Warto zaznaczyć, że orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu rzadko są tłumaczone na język polski. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich oraz streszczenia wybranych wyroków można znaleźć na stronie [link=http://ms.gov.pl/re/re_zestwyr.php]Ministerstwa Sprawiedliwości[/link]: http://ms.gov.pl/re/re.php. Sprawy przeciwko Polsce Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Decyzje i Raporty Europejskiej Komisji Praw Człowieka dostępne są na stronie [link=http://www.coe.org.pl/pl/polska_w_radzie_europy/orzecznictwo_trybunalu_w_sprawach_polskich/sprawy_przeciwko_polsce]Rady Europy[/link]. [i]link do strony: [link=http://www.echr.coe.int/echr/]http://www.echr.coe.int/echr/ [/link][/i] [srodtytul][b]STOWARZYSZENIA[/b][/srodtytul] [srodtytul]International Association of Judges[/srodtytul] Stowarzyszenie zajmuje się kwestią niezawisłości i niezależności wymiaru sprawiedliwości. Członkiem stowarzyszenia jest Iusticia http://www.iustitia.pl/content/view/49/57/. Na stronie można znaleźć aktualne informacje o działalności Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów. [i]link do strony: [link=http://www.iaj-uim.org/]http://www.iaj-uim.org/[/link][/i] [srodtytul]Międzynarodowe stowarzyszenie sędziów i prokuratorów MEDEL[/srodtytul] Strona zawiera informacje na temat tego, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości innych państw. Strona dostępna jest w angielskiej i francuskiej wersji językowej. [i]link do strony: [link=http://www.medelnet.org/pages/3_2.html]http://www.medelnet.org/pages/3_2.html[/link][/i] [srodtytul][b]CIEKAWE INICJATYWY[/b][/srodtytul] [srodtytul]European Judical Training Network - Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości[/srodtytul] Na stronie znajdują się informacje na temat działań Sieci, a także poszczególnych jej członków odpowiedzialnych za szkolenie sędziów w krajach unii europejskiej. Na stronie znajdują się aktualne programy, a także opis organizowanych wcześniej inicjatyw. [i]link do strony: [link=http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm]http://www.ejtn.net/www/en/html/index.htm[/link][/i] [srodtytul]e – Justice[/srodtytul] Obecnie trwają prace nad portalem internetowym e – Justice, który ułatwi szukanie informacji na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w każdym państwie Unii. Po zalogowaniu się do portalu będzie można sprawdzić adresy i właściwość sądów we wszystkich krajach członkowskich, odnaleźć ciekawe informacje np. na temat bankructwa przedsiębiorstwa w dowolnym kraju, informacje dotyczące praw oskarżonych i ofiar (sprawy karne), dotrzeć do akt i kryminalnej przeszłości oskarżonych na terenie całej UE. Portal umożliwi dostęp do niektórych procedur prawnych on-line. Współpraca w ramach e-Justice przewiduje wymianę informacji pomiędzy prawnikami poprzez specjalnie zabezpieczonych sieci, organizowanie wideokonferencji oraz korzystanie z nowoczesnych narzędzi, takich jak tłumacz automatyczny. Portal rozpocznie swoją działalność 14 grudnia 2009 r. [i] link do strony: [link=http://www.justice2009.cz/en/justice-2009/redakce/presidency-agendas/e-justice/c115]http://www.justice2009.cz/en/justice-2009/redakce/presidency-agendas/e-justice/c115   [/link][/i] [ramka][b]O potrzebie popularyzacji e-learningu wśród sędziów mówi John Coughlan, Deputy Director, Director of Corporate Communications ERA - Academy of European Law[/b] Akademia Europejskiego Prawa (ERA) wprowadziła e-learning do swoich szkoleń w 2007 roku. Nasze badania pokazują, że jak na razie metoda ta jest bardziej popularna wśród adwokatów i radców prawników niż sędziów. Jednakże przedstawiciele wszystkich zawodów prawniczych mogą i powinni czerpać korzyści z e-learningu. Umożliwia on dobór odpowiednich szkoleń w zależności od konkretnych potrzeb i możliwości czasowych. Co więcej, metoda ta pozwala zaoszczędzić czas i koszty zapracowanym sędziom, którzy mają ograniczony budżet szkoleniowy. ERA, jako jeden z członków założycieli Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, współpracuje ze szkołami sędziowskimi w kilku krajach członkowskich UE w celu usprawnienia i wdrożenia e-learningu i umożliwienia korzystania z naszych szkoleń  sędziom w całej Europie. Oferta szkoleń e-learningowych stale się powiększa, jestem więc pewny, że coraz więcej sędziów zarówno w Polsce jak i innych krajach będzie czerpać korzyści z nowych technologii.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita OnLine
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA