Możesz scedować swoje prawa i obowiązki

Gdy z jakichś powodów nie będziesz chciał kontynuować umowy leasingu, możesz pomyśleć o cesji
Korzystający, za zgodą leasingodawcy, może scedować prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingu na inny podmiot. Przepisy podatkowe wprawdzie nie określają wprost skutków cesji umowy leasingu, ale można z nich wywieść brak negatywnych konsekwencji dla dotychczasowego korzystającego.[srodtytul]Bez korekty u korzystającego[/srodtytul]Korzystający nie ma obowiązku korekty kosztów odnoszących się do okresu przed cesją. Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2009 r. (ILPB3/423-722/08-6/KS)[/b]: „stanowisko wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku skorygowania (...) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w trakcie korzystania z samochodu osobowego o wartość wydatków z tytułu rat leasingowych i opłaty wstępnej, w związku z przeniesieniem w drodze cesji praw z umowy leasingu, przed zakończeniem umownego okresu używania przedmiotu leasingu uznaje się za prawidłowe. Takich skutków nie przewidują bowiem przepisy dotyczące koszt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL