fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nie musisz prowadzić ewidencji przebiegu, jak przy najmie

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Jeśli firma korzysta z samochodu osobowego niebędącego jej własnością, np. go wynajmuje, musi prowadzić ewidencję jego przebiegu. Nie ma takiego obowiązku, gdy samochód jest leasingowany
Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 51 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=863A40ACC61CA9E96D7A3843BE9CCADE?id=115893]ustawy o CIT [/link](art. 23 ust. 1 pkt 46 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link]) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodu wydatków z tytułu kosztów używania, na potrzeby działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika – w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika przez stawkę za jeden kilometr przebiegu określoną w przepisach wydanych przez właściwego ministra.Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu (patrz ramka). W razie jej braku wydatki z tytułu używania samochodów nie są kosztami uzyskania przychodów.[srodtytul]Czynsz najmu w ramach kilometrówki[/srodtytul]Organy podatkowe z reguły uważ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA