Opłata inicjalna będzie twoim kosztem

Z reguły przed rozpoczęciem leasingu korzystający musi wpłacić opłatę inicjalną, czasem nazywaną czynszem zerowym. Jest ona kosztem uzyskania przychodu. Trwa jednak spór o to, w którym momencie
Dotychczasowe orzecznictwo stoi na stanowisku, że powinna być zaliczona jednorazowo bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. [b]Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z 8 sierpnia 2008 r. (III SA/Wa 221/08)[/b] (patrz ramka). Podobne stanowisko zajął [b]WSA w Białymstoku w wyroku z 1 kwietnia 2009 r. (I SA/Bk 614/08).[/b][srodtytul]Fiskus uważa inaczej[/srodtytul]Organy podatkowe mają jednak w tej kwestii odmienne zdanie i uważają, że opłata inicjalna powinna być zaliczana do kosztów proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.Dotyczy to podatników prowadzących księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą memoriałową.I tak, przykładowo w [b]interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 czerwca 2009 r. (ITPB1/415-294/09/IG)[/b], czytamy: „Z uwagi na to, że uiszczenie opłaty wstępnej i opłaty administracyjnej – w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym – jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, należy stw...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL