Warto oceniać kompetencje pracowników

Każdy podwładny ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie. Szef natomiast ma prawo analizować, jak zatrudniane przez niego osoby pracują. Dzięki temu może lepiej wykorzystać ich potencjał
Ocenianie pracowników jest zwyczajnym elementem zatrudnienia. Już podczas przyjmowania do firmy pracodawca patrzy na to, jakie kompetencje mają kandydaci starający się o posadę. Wybiera tych, którzy jego zdaniem najbardziej nadają się na oferowane przez niego stanowisko. Wygrywa nie tylko wykształcenie i doświadczenie, ale i kompetencje. Także one decydują często o tym, kogo nagrodzić, ale i kogo zwolnić.Czym zatem są kompetencje? Jak je weryfikować?[srodtytul]Nie mówi o tym kodeks[/srodtytul]Definicji tego, czym są kompetencje, nie znajdziemy w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]kodeksie pracy[/link]. Przyjmuje się, że są to wszelkie cechy pracowników, które używane, a następnie rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania pożądanych rezultatów.Na początku firma poszukuje zatem osób o cechach, umiejętnościach i zachowaniach wymaganych na oferowanym stanowisku. Później, w trakcie zatrud...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL