Spółka musi opodatkować świadczenia dla członka rady nadzorczej

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, samochód do dyspozycji, tantiemy – takie świadczenia przysługują członkom rady nadzorczej. Trzeba je rozliczyć z fiskusem
Są to przychody z działalności wykonywanej osobiście. Rozlicza je płatnik, czyli spółka. Od wynagrodzenia i innych świadczeń oblicza zaliczkę i odprowadza ją do urzędu. Przychody członka rady nadzorczej pomniejsza oczywiście o zryczałtowane koszty. Po zakończeniu roku musi wypełnić i przesłać do urzędu informację PIT-4R oraz PIT-11.[srodtytul]Auto do dyspozycji[/srodtytul]Oprócz wynagrodzenia za uczestnictwo w spotkaniach rady jej członkom przysługują inne świadczenia. Większość z nich jest opodatkowana. Przykładowo przychód powstanie, jeśli członkowie rady nadzorczej wykorzystują samochody służbowe do celów prywatnych, a koszty ich eksploatacji ponosi spółka. Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2008 r. (IBPB2/415-278/07/ASz)[/b]. Podkreślono w niej jednak, że „wykorzystywanie przez członka rady nadzorczej samochodu służbowego jedynie w celach służbowych nie powoduje powstania dla niego przychodu”.[srodtytul]Udzia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL