Z życia samorządów

„Step by Step” po wrocławsku

We Wrocławiu ruszył program „Step by Step – Młodzieżowe Centrum Informacji i Rozwoju na rzecz integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży”.
Jego celem jest danie młodym wrocławianom szansy na zdobycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy, inspirowanie do samorozwoju, rozwój zdolności, zainteresowań i pasji uczestników, kształtowanie umiejętności w pełnieniu ról społecznych, prowadzenie poradnictwa.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL