Nie każdy dostanie odprawę rentową

Fotorzepa, bartosz jankowski Bartosz Jankowski
Pracodawcy mają obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej na rzecz pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. W praktyce powstają wątpliwości, komu świadczenie się należy
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Tak wynika z art. 92[sup]1[/sup] § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=76F26B109D97C1772EC2680894F10DF4?id=76037]kodeksu pracy[/link].Zatem odprawa taka ma charakter świadczenia socjalnego związanego z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę i ma na celu ułatwienie mu przystosowania się do nowych warunków życiowych.[srodtytul]Związek z uzyskaniem uprawnień[/srodtytul]Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie związku między ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę lub emeryturę należy rozumieć bardzo szeroko. Zasadniczo chodzi tu o związek przyczynowy, czyli powiązanie ustania stosunku pracy z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę. Zwykle wystarczające jest, że występuje okreś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL