Skutki podatkowe zależą od tego, co jest przedmiotem kontraktu

Zarówno wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych, jak i zleceniodawcy projektów powinni zwrócić uwagę na właściwe określenie przedmiotu zawieranych kontraktów. Jest to istotne także ze względów podatkowych
Mogą być tu stosowane dwa podstawowe rozwiązania, mające różne skutki podatkowe:- wykonawca świadczy na rzecz zamawiającego usługę (np. polegającą na wybudowaniu oczyszczalni ścieków) albo- wykonawca dostarcza zamawiającemu określony towar, który następnie jest przez niego instalowany lub montowany (np. dostawa urządzenia przemysłowego, które jest instalowane u zamawiającego).[srodtytul]Usługa budowlana...[/srodtytul][b]Gdy dostawca wykonuje usługę budowlaną lub budowlano-montażową[/b], jest ona najczęściej realizowana w etapach i fakturowana po zakończeniu danego etapu prac, co potwierdza odpowiedni protokół odbioru prac. To oznacza, że dla celów podatkowych wykonawca powinien rozpoznać przychód w momencie odbioru danego etapu prac (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT) oraz naliczyć VAT.Na podstawie art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d w zw. z ust. 14 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w VAT powstanie jednak w tej sytuacji nie z chwilą wystawienia faktury, ale w momenc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL