Wydatki na rozbiórkę zwiększają wartość nowego obiektu

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Sposób rozliczenia wydatków związanych z likwidacją budynku, na którego miejscu powstanie nowy, ciągle budzi wątpliwości podatników. Koszty wyburzenia zwiększają wartość początkową powstającego składnika, natomiast niezamortyzowana część starego to koszt jednorazowy w momencie likwidacji
[b]Takie stanowisko przedstawiła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 10 sierpnia br. (IPPB1/415-426/09-2/EC).[/b]Z pytaniem zwróciła się firma doradcza, która podjęła decyzję o rozbudowie posiadanego budynku. Jednak po zaczerpnięciu opinii ekspertów uznała, że koszty wzmocnień obecnego budynku przewyższałyby koszty rozbiórki. Dlatego zdecydowała się go wyburzyć i na jego miejsce wybudować nowy. Zaznaczyła dodatkowo, że zakres prowadzonej działalności w nowym budynku się nie zmieni. Po zakończeniu inwestycji firma przyjęła obiekt do ewidencji środków trwałych. W związku z budową poniosła między innymi koszty rozbiórki starego budynku a także stratę w postaci nieumorzonej jego wartości.W opinii izby koszty związane z rozbiórką są kosztami dającymi się zaliczyć do wartości początkowej nowego środka trwałego i tym samym mogą być odpisane w koszty podatkowe tylko przez odpisy amortyzacyjne od nowego budynku.Inaczej jest z niezamortyzowaną wartośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL