fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za kserokopie podatnik powinien zapłacić

Fotorzepa, Dziennik Wschodni DzW Dziennik Wschodni
Poprosiłem w urzędzie skarbowym o wydanie kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach sprawy. Urzędnik zażądał za to zapłaty. Czy miał do tego prawo?
[b]Tak.[/b] Podatnik może przeglądać akta sprawy, sporządzać z nich notatki, kopie (np. aparatem) i odpisy. Organ podatkowy nie ma jednak obowiązku sporządzać kserokopii akt sprawy na żądanie podatnika. Można wprawdzie poprosić o ich wydanie, ale trzeba za to zapłacić.[b]Zwrócił na to uwagę WSA we Wrocławiu w wyroku z 18 grudnia 2007 r. (I SA/Wr 1233/07)[/b]. Przypomniał, że zgodnie z art. 267 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej koszty sporządzenia odpisów i kopii obciążają podatnika.Przepisy nie określają, jak powinny być ustalane opłaty. Zdaniem sądu cena powinna odpowiadać kosztowi wykonania tej czynności.[i]Podstawa prawna:– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DC43FCC8F5B128E84E46DE0E6C8E16E7?id=176376]ustawa z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA