Nabywca i dystrybutor towaru nie zapłacą VAT

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Wykonywanie świadczeń gwarancyjnych przez nabywcę lub dystrybutora towarów, w zamian za które dostawca zwraca równowartość kosztów naprawy, nie jest czynnością objętą VAT
W obrocie gospodarczym często dochodzi do sytuacji, gdy po dokonaniu sprzedaży okazuje się, że dostarczony towar ma wady lub nie spełnia oczekiwań nabywcy. W takiej sytuacji, szczególnie w odniesieniu do towarów o znacznej wartości, stosuje się rozwiązanie polegające na tym, że towar jest naprawiany przez dystrybutora (lub przez samego odbiorcę), a następnie związane z tym koszty przenoszone zostają na producenta tegoż towaru. W związku z tym powstaje pytanie, jak należy traktować wykonywane w imieniu pierwotnego dostawcy naprawy gwarancyjne na gruncie VAT.Odpowiadając na to pytanie, należy wskazać, że podstawową cechą VAT jest powszechność opodatkowania, która oznacza, że podatkiem tym powinny zostać objęte wszelkie czynności wykonywane przez podmioty prowadzące samodzielną działalność gospodarczą, z wyjątkiem tych, które zostały wskazane jako zwolnione z opodatkowania. W celu realizacji tej zasady w polskiej ustawie o VAT zawarte zostały wzaje...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL