Pomoc tylko dla dobrze rokujących firm

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Przedsiębiorca, który stara się o dopłaty do przestojowego, będzie musiał przedstawić program naprawczy uprawdopodobniający poprawę kondycji firmy
Trwają ostatnie prace nad rozporządzeniem wykonawczym do tzw. ustawy antykryzysowej, które określi zasady przyznawania i wypłacania pieniędzy przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Projekt zawiera też wzór wniosku, jaki trzeba będzie wypełnić.Zgodnie z projektem do wniosku o dopłatę do pensji przedsiębiorca będzie musiał dołączyć prezentację dotyczącą kondycji firmy – m.in. posiadanych przez nią środków, wielkości obecnej czy przyszłej sprzedaży. Ponadto niezbędny będzie opis działań zorientowanych na poprawę finansów firmy.Warunkiem uzyskania pomocy z FGŚP ma być złożenie oświadczenia, iż przedsiębiorca nie wypowie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie pobierania świadczeń lub w okresach przypadających bezpośrednio po pobieraniu dotowanego wynagrodzenia (łącznie nie krócej niż sześć miesięcy). Niedotrzymanie tego oświadczenia będzie oznaczać konieczność zwrotu pieniędzy wraz z odsetkami na konto...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL