Delegacja odbywa się na polecenie służbowe

Chcemy wysłać pracownika w podróż służbową z Katowic, gdzie ma siedzibę nasza firma, do Olsztyna. Tam znajduje się zakład naszego kontrahenta. Jak właściwie wydać polecenie wyjazdu? Czy pracownik może odmówić?
Podróż służbowa ma na celu wykonanie określonego zadania zleconego przez pracodawcę. Może ono należeć do zwykłych obowiązków pracownika lub też wykraczać poza ich zakres. Nie jest natomiast podróżą służbową wyjazd na imprezę integracyjną (opinia [b]Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lutego 2007 r. nr PB I-3/4117/IN-78/US/2006/AA)[/b].Delegacja odbywa się na polecenie pracodawcy. Powinno być ono skonkretyzowane, określać zadanie i termin jego wykonania.Jeśli pracownik odmawia udania się w podróż służbową, zaniedbując przez to swoje obowiązki, to pracodawca może wypowiedzieć mu umowę o pracę, podając jako przyczynę bezpodstawną odmowę wykonania obowiązku służbowego.Pracownik ma bowiem obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.Polecenie wyjazdu jest jednocześnie dokumentem, na podstawie którego ewidencjonuje s...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL