Niższe wynagrodzenie za czas spędzony w sądzie

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Inspekcja pracy nie ma wątpliwości. Utracone zarobki za dzień, w którym pracownik był świadkiem, liczymy według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu urlopowego
To esencja odpowiedzi udzielonej przez Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy na pytanie zadane przez DOBRĄ FIRMĘ.Zapytaliśmy, [b]w jaki sposób obliczać „utracone wynagrodzenie”, którego wysokość pracodawca wpisuje w zaświadczeniu dla sądu wzywającego pracownika na świadka lub w charakterze strony[/b], zgodnie z § 6 i 16 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5028DF2C9866418EE7E663B8D3E96765?id=73958]rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.)[/link].Żaden z przepisów nie określa bowiem metody obliczania.[srodtytul]Jakie obowiązki[/srodtytul]Przepisy zobowiązują pracodawcę do zwolnienia od pracy podwładnego, który musi się stawić w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, prokuratorze, policji albo organie prowadzącym postępowanie w sprawach o wykroc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL