• 18.08.2018

Rok wysokiego tempa wzrostu

W ciągu 18 lat od transformacji ustrojowej do państw Europy Środkowo-Wschodniej napłynęły inwestycje zagraniczne o łącznej wartości 400 mld dol. Między innymi dzięki nim średni wzrost gospodarczy w regionie sięgnął 5 proc. PKB
W roku 2006 i w pierwszej połowie 2007 w państwach Europy Środkowej i Wschodniej postępował szybki wzrost gospodarczy pobudzany przez reformy systemowe, umocnienie integracji z rynkami międzynarodowymi oraz korzystne warunki otoczenia zewnętrznego. W Europie Środkowej panowała stabilizacja, a jej najbardziej zaawansowane kraje (EŚW) wykorzystały swoje członkostwo w Unii Europejskiej dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia struktur gospodarczych.Mniej zaawansowane kraje Europy Południowo-Wschodniej (EPW) z powodzeniem przezwyciężały rozliczne gospodarcze i polityczne bariery wzrostu i stabilizacji, dążąc do nadrobienia dystansu dzielącego je od ich północnych i zachodnich sąsiadów. Dobre wyniki gospodarcze obserwowano także we Wspólnocie Niepodległych Państw (WNP), gdzie sytuacja polityczna była jednak mniej stabilna, a sytuacja wewnętrzna bardziej zróżnicowana.[b] Korzyści z Globalnej koniunktury [/b]W ciągu całego roku 2006 i w pierwszej po...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL