SKOK nie zarabia, a więc nie prowadzi działalności gospodarczej

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe działają na rzecz swoich członków, prowadząc działalność niezarobkową. Nie można zatem mówić, że wykonują działalność gospodarczą
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 26 marca 2009 r., I SA/Gl 1084/08.[/b][srodtytul] Jaki jest problem[/srodtytul]Podatnik wystąpił o interpretację. Działa w oparciu o [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=FC3728FC445FFE13573707FB1245A31E?id=73707]ustawę z 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (usko)[/link], zgodnie z którą SKOK prowadzi działalność niezarobkową. Do rozliczeń dokonywanych przez podatnika ustawa nakazuje stosowanie przepisów prawa bankowego oraz – z racji statusu spółdzielni – odsyła do stosowania przepisów prawa spółdzielczego w zakresie nieuregulowanym odmiennie.Pytał, czy osiągane przychody spółdzielni są związane z działalnością gospodarczą czy też według art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Jego zdaniem, mimo że zgodnie z ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych SKOK prowadzi działalność niezarobkową, osiągany przych...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL