Pełnomocnik przyda się nie tylko do doręczeń i podpisywania deklaracji

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie załatwiać wszystkich spraw w urzędzie skarbowym. Może ustanowić pełnomocnika, który zrobi to w jego imieniu
Taka osoba nie tylko podpisze deklarację podatkową i ją złoży w imieniu podatnika, ale też odbierze pisma podatkowe – i to nie tylko wtedy, gdy wyjedziemy na dłużej za granicę. Dopilnuje też innych spraw, np. złoży odwołanie, podjedzie do urzędu, by dowieźć brakujący dokument itp.Działanie przez pełnomocnika jest możliwe we wszystkich tych wypadkach, które nie wymagają osobistego działania podatnika. Kiedy sami musimy coś zrobić? Przepisy tego nie wyjaśniają. W praktyce przyjmuje się, że podatnik musi stawić się osobiście, gdy organy podatkowe chcą go przesłuchać.[srodtytul]Kto może nas zastąpić...[/srodtytul]Pełnomocnikiem przedsiębiorcy może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność tę ocenia się według przepisów prawa cywilnego. Pełnomocnikiem może być zatem taka osoba, która ukończyła 18 lat i nie orzeczono w stosunku do niej ubezwłasnowolnienia (częściowego lub całkowitego).Skoro pełno...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL