fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Od ceny działki trzeba płacić podatek

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Ulga meldunkowa nie obejmuje wartości gruntu, na którym stoi dom
[b]Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2009 r. (nr ITPB2/415-324/09/MK).[/b]
Ulga meldunkowa ma zastosowanie przy sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. Z pytaniem o jej zakres wystąpił podatnik, który w październiku 2008 r. otrzymał w darowiźnie od rodziców działkę z domem. Był w nim zameldowany od 2003 r. W marcu 2009 r. wnioskodawca sprzedał nieruchomość. Następnie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenie, że zamierza skorzystać z ulgi meldunkowej. Chciał się upewnić, że ulga obejmuje całą wartość nieruchomości. Jako argument wskazał, że zgodnie z kodeksem cywilnym działka i grunt stanowią całość i nie można ich rozdzielać przy sprzedaży. Izba Skarbowa w Bydgoszczy nie zgodziła się ze stanowiskiem podatnika. Jej zdaniem [b]dzięki uldze meldunkowej uniknie on podatku tylko od wartości budynku[/b].
Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 126 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1F403F423A0FD821F3506AEDBA059E92?id=80474]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.)[/link] w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. Zgodnie z tym przepisem zwolnione od podatku są przychody uzyskane m.in. z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, jeżeli podatnik był w nim zameldowany na pobyt stały nie krócej niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Izba podkreśliła, że wszystkie ulgi i zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania. Muszą więc być interpretowane ściśle. Tymczasem ustawodawca, konstruując przesłanki uprawniające do skorzystania z tej ulgi, nie użył ogólnego sformułowania „nieruchomość”, lecz posłużył się katalogiem rzeczy i praw, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem. Dlatego trzeba przyjąć, że [b]ulga meldunkowa nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, nawet gdy są zabudowane domem, którego sprzedaż korzysta z ulgi.[/b]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA