Tylko porozumienie stron rozwiąże umowę sezonową

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zawarłem z pracownikiem umowę sezonową na cztery miesiące, począwszy od 1 maja 2009 r. Obecnie jednak jestem zmuszony szybciej rozstać się z tą osobą. Czy jest to możliwe?
[b]Nie.[/b] Z reguły umowy sezonowe zawiera się na czas oznaczony konkretną datą lub na czas wykonania określonej pracy. Może jednak zaistnieć potrzeba skrócenia okresu trwania takiej umowy.Gdy praca sezonowa wykonywana jest na podstawie umowy-zlecenia, w miarę łatwo można rozwiązać ten problem. W takim wypadku bowiem umowę może rozwiązać każda ze stron w dowolnym dla niej czasie.Inaczej wygląda sytuacja, gdy praca sezonowa wykonywana jest w ramach stosunku pracy. Generalnie bowiem umowa na czas określony rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki ją zawarto, a umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy – z chwilą wykonania danego zadania. Oznacza to, że poza pewnymi wyjątkami wspomniany angaż nie podlega wypowiedzeniu.Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy u pracodawcy następują zwolnienia grupowe, firma ogłosi upadłość lub jest w likwidacji, albo zachodzą przesłanki bezzwłocznego rozwiązania umowy przez pracodawcę z winy pracownika lub z przyczyn przez niego niezawinion...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL