Dodatki nocne nie zwiększają wszystkich realizowanych wypłat

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Dodatki nocne są zmiennymi składnikami wynagrodzenia, które przysługują za okres nie dłuższy niż miesiąc. Wchodzą do pensji należnej za czas urlopu, ale za nadgodziny już nie
Przepisy szczególnie chronią podwładnego, którego część godzin pracy standardowo przypada w porze nocnej.Zgodnie z art. 151[sup]7[/sup] § 1[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=38B79EAFE500409BE572EE1E0E33BAAF?id=76037] kodeksu pracy [/link]pora ta obejmuje osiem godzin od 21 do 7. Firma wyznacza jej własne ramy czasowe mieszczące się we wskazanych limitach, np. 22 – 6 czy 23 – 7.[srodtytul]Konsekwencje definicji[/srodtytul]Pracującym w nocy jest pracownik, który według rozkładu czasu pracy ma przynajmniej w każdej dobie trzy godziny nocne albo co najmniej 1/4 jego czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną (art. 151[sup]7[/sup] § 2 k.p.). Jeśli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, jego czas pracy nie może przekroczyć ośmiu godzin na dobę. Wykaz tych prac określa pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy taka u niego nie działa, z przedstawici...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL