Zmiany w działaniu zakładowego funduszu rehabilitacji

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zakup samochodu do przewozu wszystkich niepełnosprawnych sfinansujesz z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. A koszt ich dowożenia do pracy zaliczysz do pomocy de minimis. I to już od 22 lipca
Tego dnia wchodzi w życie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6BE00D471843D5E61F905E5AE26BD48C?id=317665]rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (DzU nr 107, poz. 891)[/link]. Poprawia ono błędy zawarte w dotychczasowych przepisach i wprowadza obostrzenia w zakresie wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron).[srodtytul]Poprawione błędy[/srodtytul]Po pierwsze, wprowadzono możliwość zakupu samochodu do przewozu wszystkich niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mają problemy w poruszaniu się publicznymi środkami transportu. Dotychczas środki zfron mogły być przeznaczone na dowożenie do pracy wszystkich niepełnosprawnych, ale samochodem zakupionym z zfron można było dowozić tylko tych, którzy mieli trudności w korzystaniu z publicznej komunikacj...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL