Bezrobotny dostanie pomoc na rozkręcenie swojej firmy

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy może liczyć na wsparcie PFRON
Największy kłopot z rozpoczęciem własnej działalności to przeważnie zdobycie odpowiednich środków na ten cel, zwłaszcza gdy o założeniu firmy myśli osoba, która nie ma pracy. Problem ten może dotknąć każdego, zatem i osób niepełnosprawnych. Te ostatnie mogą otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Pozwala na to art. 12a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=77B1E158053A631AD59236974A1DBC8F?id=257066]ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.)[/link].[srodtytul]Pieniądze jeden raz[/srodtytul]Wsparcie to jest jednorazowe. Jakie kwoty wchodzą w grę? Dokładną wysokość dofinansowania określa umowa ze starostą. Jednak są granice środków, które PFRON może na to przeznaczyć. Be...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL