fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

KPP: Nowelizacja budżetu nie osłabi wiarygodności finansowej

Zdaniem KPP, zwiększenie deficytu do poziomu 27 mld zł jest w obecnej sytuacji gospodarczej działaniem koniecznym; nie powinno spowodować znacznego osłabienia wiarygodności finansowej na rynku międzynarodowym
– Negatywnie oceniamy natomiast zamiar finansowania deficytu poprzez zwiększenie wypłaty dywidend ze spółek, w których skarb państwa ma większościowe udziały – mówi Andrzej Malinowski, prezydent KPP.
Doraźnie zapewniłoby to, co prawda, dodatkowe wpływy do budżetu, ale w perspektywie kilkuletniej gospodarka dużo straci na tej operacji. - Zwiększony pobór dywidendy oznacza bowiem brak środków na inwestycje. Bez nowych przedsięwzięć firmom coraz trudniej będzie funkcjonować – ostrzega prezydent Konfederacji. Sposobem na pozyskanie potrzebnych środków jest przyspieszenie prywatyzacji. W tegorocznym planie budżetowym zapisano dochody z tego tytułu w wysokości 12 mld zł.
Na koniec maja zrealizowano tylko 1,8 mld zł. Grozi to głębokim niewykonaniem wpływów zapisanych w tegorocznej ustawie budżetowej. Dojrzałym posunięciem jest sfinansowanie 1/3 zwiększonego deficytu z oszczędności po stronie rządu. Dobrze, że rząd nie zamierza. Niepokojące jest jednak, że po nowelizacji w budżecie nie pozostaną już praktycznie żadne rezerwy, które można by wykorzystać w sytuacji poważnego załamania w gospodarce. Pozytywnym sygnałem jest zapowiedź, że w tym roku nie dojdzie do podwyżki podatków. Właściwym sposobem na ograniczanie deficytu sektora finansów publicznych jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszania wydatków w skali całego sektora publicznego oraz zwiększających dochody krajowe. Zdaniem KPP, nowelizując budżet, należy także dokonać korekty wskaźników wzrostu wynagrodzeń, ustalonego na poziomie 8%. Do Konfederacji Pracodawców Polskich dochodzą sygnały, że opierając się na tym wskaźniku, związki zawodowe żądają podwyżek płac, w wymiarze niemożliwym do osiągnięcia w obecnej sytuacji gospodarczej. Jeżeli wskaźnik nie zostanie zmniejszony, straci na tym konkurencyjność naszej gospodarki. W ocenie KPP, wskaźnik ten nie powinien wynosić więcej niż 3 proc.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA