O przyznaniu ulgi decyduje fiskus

To on ocenia sytuację finansową przedsiębiorcy. Jeśli stwierdzi, że nie wystąpiły przesłanki pozwalające przyznać mu ulgę, może odmówić. Pozwalają na to przepisy
Ulgi w zapłacie podatków (odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty oraz umorzenie zaległości podatkowej) to mechanizmy, z których przedsiębiorcy – w czasach kryzysu – będą zapewne korzystali coraz częściej.Kiedy o ulgę można się starać? Ordynacja podatkowa mówi, że wtedy, gdy wymaga tego m.in. ważny interes podatnika.W praktyce jednak możliwość zastosowania ulgi w spłacie podatku jest bardzo trudna do uzyskania. Niesprecyzowane przesłanki, jakie warunkują jej zastosowanie (przepisy nie określają ich bowiem szczegółowo, mówią jedynie o ważnym interesie podatnika lub interesie publicznym, nie podając definicji), a także uznanie organu, który ocenia, czy te przesłanki wystąpiły – powoduje, że na ulgę mogą liczyć podatnicy znajdujący się naprawdę w ciężkiej sytuacji.[srodtytul]Trzy rodzaje pomocy[/srodtytul]Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, o które może się starać przedsiębiorca, można podzielić na trzy grupy. Po pierwsze...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL