Czy pracodawca może zwolnić nieobecnego w pracy?

[b]Czy pracodawca w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (pracownik jest na zwolnieniu lekarskim) może doręczyć rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 pkt. 2, uwzględniając przy tym art. 52 § 2 kodeksu pracy?[/b]Nie można jednoznacznie ocenić decyzji pracodawcy bez poznania szczegółów sprawy. Ogólnie jednak można powiedzieć, że nie ma przeszkód, aby rozwiązać w tym trybie umowę o pracę z pracownikiem, który znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie korzysta z ochrony o której mowa w art. 41 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E0C207DBDCD4223FF654C264F5F3CB3C?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Odnosi się ona do wypowiedzenia umowy, a nie do jej rozwiązania bez wypowiedzenia. [b]Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 27 września 1983 r. (sygn. I PRN 108/83)[/b], zakład pracy ma prawo rozwiązać w tym trybie umowę o pracę ...

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL