fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

PKO BP: prace nad emisją akcji nie stanęły

jakub ostałowski
Fotorzepa
Pełniący obowiązki prezesa Wojciech Papierak mówi „Rz”, że bank wkrótce wybierze doradcę przy emisji akcji.
We wtorek rada nadzorcza PKO BP odwołała ze stanowiska prezesa Jerzego Pruskiego. Pracę stracił też wiceprezes Tomasz Mirończuk. Oficjalnym powodem ich odwołania była utrata zaufania wobec nich ze strony rady nadzorczej.
Pełniącym obowiązki prezesa został Wojciech Papierak. Według zapowiedzi szefowej rady nadzorczej w najbliższym tygodniu rada ogłosi konkurs na prezesa największego banku w Polsce (większość akcji ma Skarb Państwa). We wrześniu mają się rozpocząć przesłuchania kandydatów. Zmiany w zarządzie dokonywane są w trakcie przygotowywania emisji akcji. Jej wartość szacowana jest na 5 mld zł. Grupą, która kierowała pracami nad nową emisją oraz zajmowała się wyborem doradcy, kierowała Anna Trzecińska; w piątek została zwolniona. Razem z nią z PKO BP odeszło trzech dyrektorów, których zatrudnił były prezes – mówi Marek Kłuciński, p.o. dyrektora departamentu komunikacji w PKO BP.
[b]Rz: Trwa zamieszanie wokół PKO BP. Ostatnie dymisje spowodowały sporą nerwowość w banku. Ma to wpływ na klientów?[/b] Wojciech Papierak: Bank funkcjonuje w sposób normalny, ale w tak dużej organizacji, która obsługuje ponad 6 mln klientów, ma 1200 placówek i zatrudnia 30 tys. pracowników, potrzebny jest spokój, a określenia typu „burza” czy „awantura” nie służą normalnej pracy. Chciałbym także zapewnić klientów, że nie powinni się niczego obawiać, ponieważ zmiany w zarządzie w żaden sposób nie wpłyną na ich obsługę.  [b]Analitycy obawiają się, że odwołanie prezesa PKO BP spowoduje spowolnienie bądź nawet zatrzymanie prac nad przygotowaniem planowanej emisji akcji. Czy kluczowe decyzje będą odsunięte do czasu wyboru nowego szefa banku, czy też będzie je podejmował zarząd w obecnym składzie?[/b] Jesteśmy zobowiązani realizować uchwałę walnego zgromadzenia i zamierzamy to zrobić w pełnym zakresie. Chcemy, żeby emisja została przeprowadzona w tym roku, i robimy wszystko, aby dotrzymać harmonogramu. Nie należy wiązać przygotowań do emisji ze zmianami w zarządzie, które mają nastąpić po rozstrzygnięciu konkursu, który dopiero zostanie ogłoszony. [b]Jakie decyzje zarząd podejmie w najbliższym czasie?[/b] W najbliższym czasie zostanie wybrany koordynator oferty (wyspecjalizowany bank inwestycyjny – przyp. red.) i we współpracy z nim będą podejmowane dalsze kroki. [b]Ile ofert z banków inwestycyjnych zostało przyjętych i czy będzie stworzone konsorcjum?[/b] Oferty rzeczywiście wpłynęły, natomiast nie jest jeszcze przesądzone, czy zostanie utworzone konsorcjum.  [wyimek]Chcemy, żeby emisja została przeprowadzona w tym roku, i robimy wszystko, by dotrzymać harmonogramu[/wyimek] [b]Czy o wyborze doradcy decyduje sam zarząd, czy odbywa się to przy współudziale rady nadzorczej?[/b] Decyzję w sprawie wyboru koordynatora oferty podejmuje zarząd, natomiast w całym procesie zgodnie z podjętą przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwałą przewidziane są uzgodnienia z radą nadzorczą. [b]Czy umowa z koordynatorem oferty będzie zawierała gwarancje objęcia emisji, w razie gdyby nie znaleźli się chętni na akcje PKO BP?[/b] Nie ma jeszcze ustaleń w tej sprawie, ale pamiętajmy, że połowę akcji ma objąć Skarb Państwa lub podmiot powiązany ze Skarbem Państwa.  Czekamy na koordynatora oferty, wspólnie z którym będziemy analizować sytuację, co pozwoli nam ocenić, na co możemy liczyć w obecnych warunkach. [b]Po co bankowi te pieniądze?[/b] Jesteśmy dużym bankiem i chcemy być najważniejszym graczem na polskim rynku. To wiąże się ze zwiększeniem skali działania, przede wszystkim poprzez wzrost wartości udzielanych kredytów. Widzimy, że zwłaszcza w obecnej sytuacji nasza rola w tym zakresie jest i powinna być duża. Do spełnienia tych celów potrzebny jest kapitał. [b]Czy emisję będzie obsługiwał DM PKO BP, czy będzie to inny dom maklerski, spoza grupy PKO BP?[/b] Byłoby najlepiej, gdybyśmy to zrobili przy współudziale naszego domu maklerskiego, ale decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. [b]Jaki wynik finansowy za drugi kwartał pokaże PKO BP?[/b] Bank informację o wynikach w I półroczu 2009 r., w tym w II kwartale, opublikuje pod koniec sierpnia. Tylko tyle dzisiaj mogę powiedzieć. [b]Czy inwestorzy mogą się obawiać, że PKO BP zaskoczy wysokimi rezerwami, np. związanymi z Kredobankiem, spółką zależną na Ukrainie?[/b] Wykazaliśmy się pewną odwagą oraz świadomością tego, co nas może czekać, i zawiązaliśmy rezerwy odpowiednio wcześnie. Natomiast sytuacja na Ukrainie jest nadal bardzo trudna i może mieć to dalsze odzwierciedlenie w wynikach Kredobanku. [i] —rozmawiali Monika Krześniak i Jakub Kurasz [/i] [ramka][b]Wojciech Papierak[/b] jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m.in. w PBI, Pekao SA, BRE Banku, Centrum Rozliczeń i Informacji CERI, Nordea Bank Polska[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA