Okres wypowiedzenia liczony w dniach reguluje kodeks cywilny

Przepisy prawa pracy przewidują różne terminy, po których upływie rozwiązuje się angaż. Nie ma jednak jednej zasady ich obliczania
Dlatego łatwo o pomyłkę. Problem wynika z tego, że ogólne zasady dotyczące terminów nie są w sposób szczególny uregulowane w kodeksie pracy. A to powoduje, że w kwestiach przez niego nieunormowanych trzeba odpowiednio stosować przepisy kodeksu cywilnego. Wskazuje na to art. 300 kodeksu pracy. Przy czym przepisy prawa cywilnego nie mogą być sprzeczne z zasadami prawa pracy. Jak wygląda liczenie terminów przewidzianych dla wypowiedzenia umów o pracę?Zgodnie z art. 32 k.p. każda ze stron może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą na okres próbny i na czas nieokreślony. A jeśli umowa terminowa trwa dłużej niż pół roku, strony mogą przewidzieć możliwość jej wcześniejszego rozwiązania właśnie za wypowiedzeniem. Wtedy także zarówno pracownik, jak i pracodawca mają prawo skorzystać z takiego sposobu zakończenia angażu. Za każdym razem wypowiedzenie musi zostać złożone drugiej stronie w taki sposób, aby mogła się ona zapoznać z jego treś...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL