Już nie musisz składać w urzędzie dodatkowych dokumentów, starając się o NIP

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Do 30 marca 2009 r. podatnik dokonujący zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego miał obowiązek dostarczenia uwierzytelnionych lub urzędowo poświadczonych kopii dokumentów. Teraz obowiązków tych nie ma
Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (tzw. NIP). Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków. One również otrzymują NIP. Ewidencji podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych dokonują naczelnicy urzędów skarbowych (przy czym samo nadanie NIP następuje w drodze decyzji). Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie (bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw).[srodtytul]Papierkowe obowiązki...[/srodtytul]Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona, imio...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL