fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Zasiłek macierzyński powinien być wyrównany po przeliczeniu podstawy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Nauczycielka była od 26 stycznia 2008 r. przez 126 dni na zasiłku macierzyńskim, płatnym w ZUS. Do podstawy zasiłku była wliczana tylko pensja brutto i trzynastka. Czy po wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinien być ponownie przeliczony z uwzględnieniem wypłaconej premii bilansowej i nagrody z okazji Dnia Nauczyciela?
[b]Tak [/b]Zasiłek powinien być przeliczony przez ZUS, jeśli nagroda z okazji Dnia Nauczyciela i premia z tytułu sporządzenia bilansu zostały wypłacone w okresie, z którego ustalana była jego podstawa wymiaru. Nauczycielka może więc wystąpić do ZUS o wyrównanie zasiłku macierzyńskiego.
Od ewentualnej negatywnej decyzji będzie się mogła odwołać do sądu, w terminie i w trybie podanym w tej decyzji. [b]W wyroku z 24 czerwca 2008 r. (SK 16/06) Trybunał Konstytucyjny[/b] orzekł, że art. 41 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=048E48404C47057F9B1FCF53CD8694E6?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link] rozumiany w taki sposób, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego (macierzyńskiego) nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłku chorobowego, jest niezgodny z konstytucją ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=02969A71A5C9EDD662EE97655ED29E4A?id=276339]DzU nr 119, poz. 771[/link]).
Wskutek tego orzeczenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa trzeba – w zasadzie – uwzględniać składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe. Nie należy jednak wliczać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku. Natomiast składniki wynagrodzenia, w tym jednorazowe nagrody i premie oraz dodatki, których wypłaty za okresy pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa płacowe zasady ich przyznawania nie przewidują, powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA