Członek zarządu nie uzyska przychodu ze składek OC

Składka ubezpieczeniowa OC nie może być przychodem dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki, jeśli ubezpieczenie i składka nie są przypisane konkretnej osobie z imienia i nazwiska
[b]Wyrok WSA w Warszawie z 26 lutego 2009 r., III SA/Wa 2019/08[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Spółka akcyjna wystąpiła o interpretację przepisów. Zgodnie z wymogami ustawowymi powołała zarząd i radę nadzorczą. Chciała podpisać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jej członków. Wysokość składki ubezpieczeniowej nie byłaby uzależniona od ilości osób wchodzących w skład zarządu i rady nadzorczej czy długości sprawowanej przez nich funkcji w organie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczyłaby więc konkretnej osoby fizycznej powołanej do organu spółki, lecz dowolnej osoby fizycznej powołanej do organu, z której działaniem – w konkretnych warunkach – związana byłaby odpowiedzialność cywilna. Składka opłacana byłaby za cały rok z góry w styczniu każdego kalendarzowego roku ubezpieczenia ze środków własnych spółki. Składka nie byłaby zwracana spółce w żadnej formie przez osoby powołane do zarządu lub rady nadzorczej. W sp...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL