Urząd skarbowy zwróci pieniądze, tylko gdy płacimy nienależnie

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
O nienależnie zapłaconym podatku można mówić, gdy podatnik płaci określoną kwotę pieniężną, mimo że nie jest do tego zobowiązany w świetle przepisów podatkowych
[b]Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 14 maja 2009 r., I SA/Gd 135/09.[/b][srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]Wójt gminy po rozpoznaniu wniosku spółki z o.o. w upadłości odmówił określenia wysokości nadpłaty w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że spółka wypełniła obowiązki wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; złożyła w terminie stosowną deklarację oraz dokonała w terminach wpłat rat należnego podatku za 2007 r. W konsekwencji wójt uznał, że objęta wnioskiem wpłata nie odpowiada sytuacjom, które stanowią nadpłatę w myśl art. 72 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1A0E6DE1EB605A7AFB85F94221BBBFCA?id=176376]ordynacji podatkowej[/link].Spółka odwołała się do samorządowego kolegium odwoławczego. Jednak bezskutecznie. Kolegium utrzymało bowiem w mocy decyzję wójta. Spółka złożyła więc skargę do sądu.[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]Sąd jednak skargi nie uwzględnił. Uznał, że zaskarżon...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL