fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Za chorego męża czynsz pobierze żona

www.sxc.hu
Jeśli jedno z małżonków z powodu choroby, wyjazdu lub innej przemijającej przeszkody nie da rady załatwiać spraw dotyczących swojego majątku osobistego, może wyręczyć go drugie
Ta możliwość ogranicza się jednak wyłącznie do spraw z zakresu zwykłego zarządu, czyli zasadniczo tylko bieżących. Tak więc np. mąż nie wyręczy żony w zawarciu umowy ustanowienia hipoteki na jej panieńskiej działce.
Przedstawicielstwo ustawowe pozwalające małżonkom na wzajemne zastępowanie się dotyczy tylko zarządzania majątkiem osobistym (odrębnym). Reguły zarządzania majątkiem wspólnym, dorobkowym są odmienne. Każde z małżonków może podejmować w odniesieniu do majątku wspólnego wszelkie działania samodzielnie. Zgody drugiego wymaga się tylko w sytuacjach wyraźnie wskazanych w art. 37 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=8D5C1E3275F461E75AA5B48B36B0FAF2?id=71706]kodeksu rodzinnego i opiekuńczego[/link]. Odrębną kwestią jest teraz także zarządzanie firmą prowadzoną tylko przez męża czy żonę, również w sytuacji, gdy między nimi istnieje wspólność majątkowa.
Wzajemne przedstawicielstwo ma znaczenie, zwłaszcza gdy między małżonkami nie ma wspólności majątkowej, nie istnieje ich wspólny majątek, ale tylko majątki osobiste (odrębne). Ogranicza się ono do sytuacji typowej: gdy małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu, tj. mieszkają razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Przemijającą przeszkodą uzasadniającą korzystanie z niego może być np. choroba czy wyjazd do innej miejscowości. Obejmuje ono tylko „sprawy zwykłego zarządu”. Z art. 29 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że na zasadzie tego przedstawicielstwa bez oddzielnego pełnomocnictwa wolno małżonkowi zwłaszcza pobierać przypadające mężowi czy żonie należności, chyba że drugi małżonek się temu sprzeciwia. W praktyce przedstawicielstwo to pozwala na załatwienie bez dodatkowych formalności także takich spraw jak, płacenie podatków, składek na ZUS, regulowanie należności, np. czynszu za wynajmowany lokal, umawianie się z wykonawcami, pobierane zapłaty, załatwianie spraw w sądach i urzędach. Wszystko jednak pod warunkiem, że są to sprawy należące do zwykłego zarządu. Małżonek może sprzeciwić się korzystaniu ze wzajemnego przedstawicielstwa przez żonę czy męża. Osoby trzecie, np. lokator, od którego żona domaga się czynszu za mieszkanie odziedziczone przez męża, muszą respektować ten sprzeciw, jeśli jest on im wiadomy. Tak więc sam sprzeciwiający się powinien zadbać o to, by sprzeciw dotarł do tych osób. Jeśli tego nie zrobi, nie może mieć pretensji, że kiedy był chory, czynsz trafił do rąk jego drugiej połowy. Bez znaczenia jest przy tym, czy ten drugi małżonek wie czy nie wie o tym sprzeciwie. Podobne są uprawnienia do działania za małżonka w zakresie zarządzania firmą męża czy żony należącą do majątku wspólnego. Co do zasady majątkiem takim, jeśli służy jednemu z małżonków do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej, ten zarządza samodzielnie. Jednakże w art. 36 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zapisano, że w razie przemijającej przeszkody temu drugiemu wolno dokonywać niezbędnych bieżących czynności odnoszących się do majątku firmy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA