Jakie wymogi musi spełniać certyfikat rezydencji

www.sxc.hu
Certyfikat rezydencji to dokument umożliwiający polskiemu płatnikowi pobranie podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego zagranicznemu odbiorcy, według stawki wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponieważ przepisy odnoszą się do tego dość lakonicznie, przedsiębiorcy często mają wątpliwości, jakie wymogi formalne powinno spełniać takie zaświadczenie
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PIT) i art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT) polscy przedsiębiorcy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i osoby prawne, wypłacający na rzecz osób, które nie mają rezydencji podatkowej w Polsce, należności z tytułów określonych w art. 21 i 22 ustawy o CIT oraz art. 29 ust. 1 ustawy o PIT (>patrz ramka niżej) powinni posiadać certyfikat rezydencji.[srodtytul]Do czego służy[/srodtytul]Umożliwia on polskiemu płatnikowi zastosowanie stawki podatku u źródła, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo niepobranie podatku u źródła zgodnie z taką umową. Taki dokument powinien dostarczyć zagraniczny kontrahent (odbiorca tych należności). Często jednak polscy płatnicy nie wiedzą, jak dokładnie powinien wyglądać dokument nazywany „certyfikatem rezydencji”. Jakie elementy musi zawi...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL