Pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych są bez VAT

Fotorzepa, Dariusz Majgier DM Dariusz Majgier
Pracodawca udzielający oprocentowanych pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs) nie jest podatnikiem VAT i nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Jest on administratorem zgromadzonych środków, które nie są jego wynagrodzeniem
[b]Tak orzekł WSA we Wrocławiu 21 maja 2009 r. (I SA/ Wr 87/09).[/b]Spółdzielnia mieszkaniowa w ramach gospodarowania środkami zfśs udziela pracownikom oprocentowanych pożyczek mieszkaniowych. Odsetki od nich wpływają na konto funduszu. We wniosku o interpretację przepisów pytała, czy udzielanie takich pożyczek podlega VAT.Organ podatkowy stwierdził, że jest to świadczenie usług zwolnionych z opodatkowania na podstawie załącznika nr 4 do [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link].Podatnik w skardze do WSA wskazał, że interpretacja ta abstrahuje od regulacji ustawy z 4 marca 1994 r. o zfśs. Ponadto powołał się na [b]wyrok NSA z 2 września 2008 r. (I FSK 1076/07)[/b], według którego udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe jest administrowaniem środkami funduszu, a udzielający pożyczek nie działa w charakterze podatnika VAT.Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, stwierdzając, że udzielanie pożyczek mieszkaniowych z funduszu nie...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL