Udzielanie rabatu przez dystrybutora nie jest usługą reklamy

www.sxc.hu
Sprzedaż przez dystrybutora produktów po cenach niższych niż katalogowe, ze względu na udzielanie rabatu w ramach globalnej kampanii promocyjnej prowadzonej przez producenta, nie jest usługą reklamy
Zatem kwota wypłacona spółce w ramach rekompensaty za brak możliwości osiągnięcia obrotów na poziomie cen katalogowych nie jest wynagrodzeniem za wykonanie usług reklamy.[b]Tak orzekł WSA w Warszawie 22 kwietnia 2009 r. (III SA/Wa 3129/08)[/b].Spółka zajmuje się dystrybucją wyrobów medycznych należących do szwajcarskiej firmy. Odbiorcą jest kontrahent, z którym uzgodniono ceny sprzedaży globalnie, niezależnie od poziomu cen na danym rynku lokalnym. W związku z tym, że cena sprzedaży jest niższa od katalogowej, szwajcarska firma wypłaca spółce kwotę tytułem płatności za usługi promocyjne w postaci udzielenia dodatkowego rabatu kontrahentowi. Wynagrodzenie otrzymywane przez spółkę z tytułu udzielenia rabatu jest równe temu rabatowi.Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy jest zobowiązana do naliczenia VAT od kwot stanowiących zwrot kosztów poniesionych przez nią w związku z promocją i reklamą produktów dystrybuowanych w Polsce p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL